Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt: "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych jako sprawdzony pomysł na rozpoczęcie działalności dla grup inicjatywnych z całej Polski"

Spółdzielnia Socjalna Mona Lisa

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY:


Spółdzielnia Socjalna Austeria Krokus

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

OZRSS

Strona główna...
Projekt "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych jako sprawdzony pomysł na rozpoczęcie działalności dla grup inicjatywnych z całej Polski - edycja II" współfinansowany jest ze środków PO FIO 2011
Priorytet 4 - Rozwój przedsiębiorczości społecznej, obszar wsparcia - Przedsiębiorczość społeczna
i upowszechnienie idei partnerstwa trójsektorowego.
Na wielu ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych konferencjach poruszających tematykę ekonomii społecznej oraz konferencjach stricte dla spółdzielni socjalnych, bardzo często obserwuje się obecność grup inicjatywnych lub indywidualnych osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej. Konferencje te bardzo często dotyczą promocji spółdzielczości socjalnej oraz rozwoju integracji społecznej. Ponadto charakter większości tych konferencji jest bardzo często ogólny bądź skierowany tylko do spółdzielni socjalnych. Podczas spotkań poruszana jest zazwyczaj tematyka sposobów promocji spółdzielczości i pojawia się istotny problem braku możliwości praktycznego poznania funkcjonowania spółdzielni dla osób indywidualnych i grup inicjatywnych zainteresowanych prowadzeniem działalności w tej formie.

Na chwilę obecną indywidualne osoby jak i organizacje bardzo rzadko dzielą się swoimi pomysłami, a zwłaszcza tymi, które udało się z powodzeniem zrealizować. Istnieje znacząca różnica między promocją wyników zrealizowanego pomysłu, a przekazaniem krok po kroku sposobu jego realizacji. Zidentyfikowanym problemem jest brak możliwości poznania praktycznych aspektów (szans i zagrożeń) funkcjonowania spółdzielni socjalnych, dla osób wizytujących, zainteresowanych prowadzeniem działalności w tej formie.

Pomimo widocznych postępów w upowszechniani idei spółdzielczości socjalnych na terenie kraju poprzez organizację licznych spotkań, konferencji i szkoleń, rola ruchu spółdzielczego jest wciąż niewystarczająca a sektor ten jest w fazie rozwoju np.: w porównaniu do włoskiego modelu, który służy jako przykład i zwraca na siebie uwagę europejskich organizacji trzeciego sektora. Wynika to przede wszystkim z braku możliwości poznania praktycznych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych przez osoby z zewnątrz oraz te, z grup inicjatywnych i ich obaw wynikających z prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia a także niewystarczającej, bądź nieskutecznie prowadzonej promocji. Poznanie funkcjonowania spółdzielni socjalnej od wewnątrz w opinii realizatorów projektu przyczyni się do rozwoju spółdzielczości socjalnej poprzez zwiększenie liczby zakładanych spółdzielni na terenie kraju.

Projektodawca zidentyfikował problem i zareagował na potrzebę podjęcia działań o charakterze szkoleniowo - promocyjno - doradczym, sprzyjającym rozwojowi reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz promocji idei spółdzielczości socjalnej. Niniejszy projekt jest formą transferu dobrych praktyk z obszaru funkcjonowania spółdzielni socjalnych z Wałbrzycha, Wrocławia i Rzeczki, których członkowie, również będąc niegdyś wykluczonymi społecznie podjęli skuteczną próbę aktywizacji zawodowej i społecznej.Copyright © Wrocław 2010-2011: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | pss.promotion.org.pl