Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt: "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych jako sprawdzony pomysł na rozpoczęcie działalności dla grup inicjatywnych z całej Polski"

Spółdzielnia Socjalna Mona Lisa

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY:


Spółdzielnia Socjalna Austeria Krokus

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

OZRSS

Opis projektu...

Cel projektu

Jedną z najlepszych form praktycznego poznania funkcjonowania spółdzielni socjalnej są wizyty studyjne w spółdzielniach. Osoby wyrażające chęć podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej nie mają możliwości odbycia "praktyk" w tych podmiotach i poznania funkcjonowania od wewnątrz, stąd właśnie pomysł na niniejszy projekt.

Charakter projektu jest zgoła odmienny od typowych projektów szkoleniowych. Projekt ma głównie na celu zobrazowanie i poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych, poprzez wizyty studyjne w 3 spółdzielniach socjalnych. Ponadto os. szkolącymi, będą prezesi spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie te są jednymi z najstarszych na Dolnym Śląsku i dobrze radzą sobie w gospodarce rynkowej. Uczestnicy w ramach projektu będą mieli także możliwość kontaktu i weryfikacji swoich założeń z ekspertem - analitykiem rynkowym, którego zadanie to indywidualne konsultacje z uczestnikami.

Zadanie polega na zorganizowaniu 16 wizyt studyjnych w dolnośląskich spółdzielniach socjalnych dla grup osób planujących utworzenie spółdzielni socjalnych oraz zainteresowanych tematyką spółdzielczości. Oferent realizował podobne zadanie w ubiegłym roku w ramach FIO, jest więc to zatem 2 edycja. Zeszłoroczne doświadczenia oraz opinie uczestników pozwoliły wzbogacić projekt, dostosowując go do istniejących potrzeb. Planuje się uczestnictwo łącznie 96 osób, na które składać się będzie 16 grup 5 osobowych, ponadto 16 "liderów grup". Liderzy to osoby funkcjonujące na gruncie ekonomii społecznej (w organizacjach pozarządowych, mops, urzędach pracy, przedstawiciele władz, liderzy społeczni, itp.), które posiadają już pewien zakres wiedzy, a podczas wizyt zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Liderzy, bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę praktyczną, będą mogli dalej pomagać uczestnikom w miejscu ich zamieszkania. Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone wykluczeniem i wykluczone społecznie oraz ww. opiekunowie.

Grupa docelowa

Grupą docelową realizacji niniejszego zadania jest 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie, a także grupa 16 \"liderów grup\". Uczestnicy będą rekrutowani na terenie całej Polski. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły.
Grupa docelowa uczestników zostanie zrekrutowana przy współpracy z OZRSS oraz organizacjami pozarządowymi z całej Polski. Planuje się rekrutację 16 grup (po 5 osób z każdego województwa oraz Lider) z terenu całego kraju. Każda grupa weźmie udział w 5 dniowej wizycie studyjnej w spółdzielniach Mona Lisa, Austeria Krokus i WwwPromotion na terenie Dolnego Śląska.

Działania projektowe

Planuje się zorganizowanie szesnastu 5-cio dniowych wizyt studyjnych dla łącznej liczby 96 osób w spółdzielniach socjalnych: Mona Lisa w Wałbrzychu, Austeria Krokus w Rzeczce (tam też grupy docelowe będą nocować) oraz WwwPromotion we Wrocławiu.
Wizyty studyjne odbywać się będą w siedzibie Oferenta oraz siedzibach spółdzielni socjalnych Austeria Krokus i WwwPromotion w czasie godzin pracy spółdzielni, aby móc jak najdokładniej oddać istotę funkcjonowania każdej spółdzielni socjalnej.Copyright © Wrocław 2010-2011: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | ACTUSwww.studiowschod.org.pl