Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt: "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych jako sprawdzony pomysł na rozpoczęcie działalności dla grup inicjatywnych z całej Polski"

Spółdzielnia Socjalna Mona Lisa

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY:


Spółdzielnia Socjalna Austeria Krokus

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

OZRSS

Kadra projektu...
Kadra projektu
Realizator projektu dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do realizacji zadań projektowych. Projekt realizowany będzie przy współpracy spółdzielni socjalnych, którym się "powiodło" na rynku i są modelowymi przykładami rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Partnerzy i realizatorzy:
- Spółdzielnia Socjalna Mona Lisa z Wałbrzycha (LIDER projektu, Trener - Janusz Czyż - Prezes Spółdzielni i organizator wizyt),
- Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia (Trener - Jerzy Lamprecht - Prezes Spółdzielni i organizator wizyt),
- Spółdzielnia Socjalna Austeria Krokus z Rzeczki (Trener - Grzegorz Szwaja - Prezes Spółdzielni i organizator wizyt).
Krzysztof Kumorek - Koordynator projektu
Kamil Zieliński - Analityk rynkowy
Małgorzata Ołdak - Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu

Współdziałanie na rzecz projektu odbywać się będzie w zakresie działań szkoleniowo - informacyjno - doradczych i promocyjnych. W siedzibach ww. spółdzielni przeprowadzone zostanie 16 wizyt studyjnych. Trenerami grup wizytujących będą Prezesi Spółdzielni. Spółdzielnie będą kooperować ze sobą w zakresie opieki nad grupami wizytującymi, działaniami logistycznymi i promocyjnymi, organizacją elementów integracyjnych w projekcie.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach działań statutowych na gruncie spółdzielczości socjalnej udzieli pomocy w rekrutacji uczestników do projektu oraz w zakresie działań promocyjnych, a także w zapewnieniu trwałości rezultatów. Materiały promocyjne opracowane w trakcie realizacji projektu zostaną przekazane OZRSS jako materiał szkoleniowy.


Copyright © Wrocław 2010-2011: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | EuroNowawww.europeanunion.promotion.org.pl