Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt: "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych jako sprawdzony pomysł na rozpoczęcie działalności dla grup inicjatywnych z całej Polski" Spółdzielnia Socjalna Mona Lisa

  Spółdzielnia Socjalna Austeria Krokus

  Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Kadra projektu...
Kadra projektu
Realizator projektu dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do realizacji zadań projektowych. Projekt realizowany będzie przy współpracy spółdzielni socjalnych, którym się "powiodło" na rynku i na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Partnerzy i realizatorzy:
- Spółdzielnia Socjalna Mona Lisa z Wałbrzycha (LIDER projektu, Trener - Janusz Czyż - Prezes Spółdzielni i organizator wizyt),
- Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia (Trener - Jerzy Lamprecht - Prezes Spółdzielni i organizator wizyt),
- Spółdzielnia Socjalna Austeria Krokus z Rzeczki (Trener - Grzegorz Szwaja - Prezes Spółdzielni i organizator wizyt).
Krzysztof Kumorek - Koordynator projektu
Kamil Zieliński - Analityk rynkowy
Małgorzata Ołdak - Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu

Współdziałanie na rzecz projektu odbywać się będzie w zakresie działań szkoleniowo - informacyjno - doradczych i promocyjnych. W siedzibach ww. spółdzielni przeprowadzone zostanie 16 wizyt studyjnych. Trenerami grup wizytujących będą Prezesi Spółdzielni. Spółdzielnie będą kooperować ze sobą w zakresie opieki nad grupami wizytującymi, działań logistycznych i promocyjnych, organizacji elementów integracyjnych w projekcie.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach działań statutowych na gruncie spółdzielczości socjalnej udzieli pomocy w rekrutacji uczestników do projektu oraz w zakresie działań promocyjnych, a także w zapewnieniu trwałości rezultatów. Materiały promocyjne opracowane w trakcie realizacji projektu zostaną przekazane OZRSS jako materiał szkoleniowy.


Copyright © Wrocław 2010-2011: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

EuroNowaZwiedzanie fabryki bombek